Aktuellt

2023 ÅRS PROGRAM

PROGRAM I  SAMARBETE  MED  STUDIEFRÄMJANDET

Vi i styrelsen är intresserade att fler blir aktiva och medverkar i föreningens arbete. Det är idag viktigare än någonsin. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen, exempelvis Leif Johansson 070-5131154. Ibland gör vi spontana utflykter som inte står i programmet.

Styrelsemöten 2023: Onsdag 18/1 Skila 14:00, Tisdag 21/2 PRO-lökalen 14:00(Obs ändrat datum!)


27/1 – 30/1  Vinterfåglar Inpå Knuten.

Räkna vinterfåglar vid ditt fågelbord och rapportera in till SOF Birdlife.

Nikon 2014 mest 2015 475

Pärluggla.

UGGLEUTFLYKTER

Fredagen den 3/3 Kl 18:00

Vi åker med HOF. Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Återsamling vid Stora Vålen kl 22:00. Tag med eget fika och korv ! Vi gör upp eld.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Fredagen den 24/3 Kl 18:30

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Tag med eget fika och korv om du vill!  Vi gör upp eld.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (18-26/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof

ÅRSMÖTE (Kallelse)      

Måndagen den 27 mars kl. 17:00

PRO-lokalen mitt emot brandstationen.

Föreningen bjuder på smörgåstårta.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

NATURVÄNLIGA VECKAN:

12 april   MOSIPPA    Floraväkteri. Obs datum kan ändras beroende på blomningstiden !!!

Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Leif J, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. 

kl. 17:00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.
kl. 17:15 Lokstallet

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154 och Elisabeth Skog tel. 070-3153244

Fågelsång och sjöfåglar vid & i Nedre Vättern

Tisdagen den 16 maj

Samling kl 19:00 vid Reningsverket

Vi gör en promenad längs Sjöpromenaden och Brobyvägen och njuter av fåglarna som sjunger och finns här.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

Samarragemang med Friluftsfrämjandet

NATURNATTEN

Mån-Tis 5/6- 6/6  Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

Väddnätfjäril
Foto Joakim Thornell

VÄDDNÄTFJÄRIL

Tisdag 13 juni kl 10:00

Samling vid Klockarbergsskolan

Utflykt med Joakim Thornell till Långsvan för att se den rödlistade arten, som finns på lämpliga lokaler i Mellansverige.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

SLÅTTERKURS

Hur blir man bättre att använda lie vid slåtter ?  Svar:  Gå på kurs med Per Martin.

Mån 12 juni 17:00-20:00 Redskapsvård/Slipning
Ons 14 juni 17:00-20:00 Slåtterteknik

Vi håller till hos Lars-Urban och Karin, Övre Lienshyttevägen 2, Riddarhyttan. Ta med egen utrustning !

Anmälan senast 6 juni till Leif Johansson tel 070-5131154 eller Per Martin Ramberg, tel 070-2789325.

Begränsat antal deltagare. Vi får senare användning av vad vi lärt oss vid Slåttern i Lermansbo.

RIKSSTÄMMA

16-18 juni i Västerås konserthus

BOTANIK

Ons  28/6   Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 16.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Räkning och inventering av orchidéer och andra växter.

Vi planerar i år att också att utföra en tidig slåtter där fälgentiana växer.

Förra året räknade vi till 84 blommande brudsporrar.

Kontaktpersoner: Gunnar Eriksson tel 070-6269850 eller Leif Johansson tel 070-5131154.

DSC_1022 (2) (450x800)brudsporre

ÄNGENS DAG

Sön 23 juli  Slåtter i Lermansbo.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.  Kontaktperson: Per Martin Ramberg, tel 070-2789325

Kolardag

Besök Kolarbyn vid Skärsjön under dagen och se milan.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 070-6269850

Skogsdagarna

16-24 september    NYHET ! Premiär för aktivitetsvecka om skogen.   mer info senare !

Miljövänliga Veckan

2-8 oktober Byt till eko     mer info senare !Vad som hänt under 2023 :

lör 21/1  VOF:s Artrally. 0:00-15:00 i Skinnskatteberg.

Vi försöker se så många fågelarter som möjligt på en dag i Skinnskatteberg.

Intresserade att deltaga hör av er till Leif Johansson 070-51311 54.Vad som hänt under 2022 :

Med anledning av Covid19-pandemin och just nu snabb ökning av omikron, uppmanar vi deltagare i utflykterna av följa Folkhälsomyndighetens råd,   bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller 2 meters avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone. Vi får hoppas att  snart kunna ta bort restriktionerna när smittan avklingat !

lör 22/1  VOF:s Artrally. 0:00-15:00 i Skinnskatteberg.

Information Leif Johansson 070-51311 54.

 

Onsdag 26 januari kl 16:00 Styrelsemöte Källfallsliften, Skila.

 

28/1 – 31/1  Vinterfåglar Inpå Knuten.

Räkna vinterfåglar vid ditt fågelbord och rapportera in till SOF Birdlife.

Jagande Lappuggla

Lappuggla.

 

UGGLEUTFLYKTER

Lördagen den 19/3 Kl 18:00

Vi åker med HOF.Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Återsamling vid Stora Vålen kl 22:00. Tag med eget fika och korv ! Vi gör upp eld.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Fredagen den 25/3 Kl 18:30

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Tag med eget fika och korv om du vill!  Vi gör upp eld.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (19-27/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

ÅRSMÖTE (Kallelse)

Onsdagen den 30 mars kl 17:00 Källfallsliften, Skila 

utomhus under tak vid öppen eld.

 Vi bjuder på smörgåstårta. Ta med tallrik, mugg, bestick och det du vill dricka !

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-513115

NATURVÄNLIGA VECKAN:

Tis 12 april     MOSIPPA    Floraväkteri. Obs datum kan ändras beroende på blomningstiden !!!

Som ni förstår har det kraftiga snöfallet och snömängden gjort att vi måste flytta fram utflykten ! Om Ni är intresserade att följa med hör av Er, för att få reda på när vi åker ut !

Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Leif J, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. 

kl. 17:00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.
kl. 17:15 Lokstallet

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154 och Elisabeth Skog tel. 070-3153244

LÄNSSTÄMMA, ÅRSMÖTE I SKINNSKATTEBERG, LÄNSFÖRBUNDET

Härmed kallas kretsarnas ombud och övriga medlemmar till länsstämma i Naturskyddsföreningen i Västmanland län.

Lördagen den 23 april 2022 kl 9:30-15 ca
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Herrgårdsbyggnaden
09:30 Ankomst med kaffe och smörgås
10:00 Årsmöte
11:00 Föredrag av Per Angelstam, forskare och professor SLU ”Hållbart nyttjande av skogen-visioner för de svenska skogslandskapen”
12-13 Lunch (utomhus) i Vätteskogen. Wrap och dricka. Medtag egen kåsa.
13-15 Exkursion i Vätteskogen under ledning av:
• Back Tomas Ersson, forskare SkogDr lektor SLU
• Karl-Erik Johansson, projektledare, SkogDr SLU, skogsansvarig i
kommunen
• Ev. representant från Sveaskog

VÄTTESKOGEN
Hyggesfritt skogsbruk, tätortsnära i Skinnskatteberg. Ett NOLA-projekt i samarbete mellan Kommunen, Skogsmästarskolan, Sveaskog, Naturskyddsföreningen och 14 andra lokala föreningar och företag.

Anmälan görs till Kristina Keyzer på regionala kansliet per e-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se senast den 20 april.
Handlingar skickas ut till de som anmält sig, senast en vecka innan stämman. Kom ihåg att anmäla Er !
Ingen kostnad för deltagarna.

Samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning. Kläder efter väder. Glöm inte kåsa/mugg och sittunderlag.

Välkomna önskar styrelsen för länsförbundet i samarbete med Skinnskattebergskretsen

Nu kan vi ta bort restriktionerna på våra utflykter. Men som vanligt följ inte med på någon utflykt om du har feber, hosta eller känner dig förkyld ! Omikronvarianten av Covid-19 är fortfarande vanlig men inte samhällsfarlig.

NATURNATTEN

Sön-Mån 5/6- 6/6  Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

Nikon 2014 mest 2015 475

Pärluggla.

VÄDDNÄTFJÄRIL

Onsdag 8 juni

Obs Vi flyttar fram utflykten till FREDAG 10 JUNI kl10:45 13:30 !!! Obs ny tid !

eftersom det ska bli ihållande regn på onsdag och fredag förmiddag, vilket minskar chansen att få se fjärilen.

Samling vid Klockarbergsskolan kl 10:4513:30 Obs ny tid !

Utflykt med Joakim Thornell till Långsvan för att se den rödlistade arten, som finns på några få lokaler i Mellansverige.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

Väddnätfjäril
Foto Joakim Thornell

KURS

Hur blir man bättre att använda lie vid slåtter ?  Svar:  Gå på kurs med Per Martin.

Mån 13 juni 17:00-20:00 Redskapsvård/Slipning
Ons 15 juni 17:00-20:00 Slåtterteknik

Vi håller till hos Lars-Urban och Karin, Övre Lienshyttevägen 2, Riddarhyttan. Ta med egen utrustning !

Anmälan senast 6 juni till Leif Johansson tel 070-5131154 eller Per Martin Ramberg, tel 070-2789325.

Begränsat antal deltagare. Vi får senare användning av vad vi lärt oss vid Slåttern i Lermansbo.

BOTANIK

Ons  29/6   Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 16.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Räkning och inventering av orchidéer och andra växter.

Vi planerar i år att också att utföra en tidig slåtter där fälgentiana växer.

Kontaktpersoner: Gunnar Eriksson tel 070-6269850 eller Leif Johansson tel 070-5131154.

Vi var 10 deltagare som inspekterade den fina blomsterängen och bl a räknade in 84 Brudsporrar.

DSC_1022 (2) (450x800)brudsporre

ÄNGENS DAG

Sön 17/7  Slåtter i Lermansbo.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.  Kontaktperson: Per Martin Ramberg, tel 070-2789325

Vi var 10 som kom till vår fina äng och deltog i slåtterarbetet.

Sön 14  Aug      Kolardag. 

Besök Kolarbyn vid Skärsjön under dagen och se milan.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 070-6269850

Söndagen den 4 september    BRUKSLEDENS DAG

Åk med gratis buss från Skinnskatteberg till Bockhammar. Därifrån följer du Bruksledens etapp 17 fram till Borntorpet. För dig som har bil går det bra att parkera vid Borntorpet och ta bussen därifrån.

Naturskyddsföreningen Skinnskatteberg följer med på vandringen och berättar om sin verksamhet och naturen vi vandrar igenom.

På vandringen mot Borntorpet kan du passa på att stanna till vid Älg-Eriks stuga för rast, grillning och prat. Det kommer finnas en brasa vid raststugans grillplats för den som vill ta med sin egen matsäck. Region Västmanland finns på plats vid Älg-Eriks för att prata om folkhälsa.

Alla som deltar i vandringen är med i utlottningen av fina friluftspriser.

Mellan Älg-Eriks stuga och Borntorpet kommer det under dagen att finnas en digital tipspromenad som testar dina kunskaper om Allemansrätten. Du svarar enkelt på frågorna via din telefon.

Program

10.00 – Buss avgår från Borntorpet
10.10 – Buss avgår från Allaktivitetshuset Sture
10.20 – Buss avgår från Skinnskattebergs station
10.40 – ca Buss framme i Bockhammar och vandringen startar

Från kl. 13 finns Region Västmanland på plats vid Älg-Eriks raststuga och grillplatsen är redo för korvgrillning vid kl. 12.30

Ansvarig under vandringen från vår krets av Naturskyddsföreningen är Kurt Adolfsson tel 070-6444858.

FLODFPÄRLMUSSLA

Foto Gunilla Alm

Utflykt till VATTENSLINGAN VID LILLA HÅLTJÄRNEN

Onsdagen den 28 september

Kl 16:00 Samling vid Klockarbergsskolan för samåkning. De som vill kan åka direkt till Lilla Håltjärnens parkering.

Lär känna Flodpärlmusslan och vad den behöver för att må bra. Du kommer även att få stifta bekantskap med minst 2 andra ovanliga vattenlevande djur som finns här i bäcken.

Gunilla Alm och Carolina Lind från Länsstyrelsen visar runt. GRIP on LIFE projektet.

Ta med eget fika. Vi börjar med drop-in, då vi fikar. Sen går vi runt slingan(16:30-18:00).

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

MILJÖVÄNLIGA VECKAN

vecka 40(1/10-9/10)  

Byt till eko”

Arbetet med att bryta den nedåtgående försäljningstrenden för ekologiska livsmedel – med särskilt fokus på svenska ekologiska varor – fortsätter under Miljövänliga veckan. Med aktiviteten Ekofrukost kan man bjuda in till frukost och samtal om ekologiskt i olika sammanhang.

AKTIV NATURVÅRD FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Fredagen den 18 november kl 10:00 vid Färna portar

Nu har vi bestämt datum  !

Vi planerar lite naturvårdsåtgärder för att gynna Väddnätfjärilen i vår kommun. Vi kommer att ta bort sly efter vägar. Ta med redskap till detta om du har ! Annars går det bra att hjälpa till ändå ! Hör av dig om du är intresserad att vara med, så kan vi samåka !

Kontakt: Leif Johansson 0705131154


Vad som hänt under 2021 :

Vi har haft ett öppet styrelsemöte utomhus den 29/1 om 5 planerade vindkraftverk i vår närhet. Vi kommer att ha fler möten.

Inget återstår av 2021 års program ! Styrelsemöte fredag 26 nov 2021 kl 13:00 i Skila.

lör 23/1 VOF:s Artrally. 0:00-15:00 i Skinnskatteberg. Information Leif Johansson 070-51311 54.

29/1 – 1/2  Vinterfåglar Inpå Knuten. Räkna vinterfåglar vid ditt fågelbord och rapportera in till SOF Birdlife.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer vid årets utflykter.

UGGLEUTFLYKTER

Lördagen den 20/3 Kl 18:00

Vi åker med HOF. Återsamling vid St Vålen kl 22:00  Korvgrillning  Tag med egen korv !
Tyvärr blir det ingen samling och korvgrillning vid Stora Vålen på grund av det försämrade läget av pandemin. Men vi åker runt i år kommun.
Om vi inte blir för många kanske vi kan göra upp en eld och hålla avstånd.

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154

Fredagen den 26/3 Kl 18:30

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (20-28/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

Med anledning av Covid19-pandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller 2 meters avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone. Vi får hoppas att vi snart får vaccin!

ÅRSMÖTE (Kallelse)

Tisdagen den 30/3 Kl 17:00 Källfallsliften, Skila 

utomhus under tak vid öppen eld.

 Vi bjuder på smörgåstårta om det inte är för kallt. Ta med tallrik bestick och det du vill dricka !

Om det är för kallt bjuder vi på grillad korv. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-513115

NATURVÄNLIGA VECKAN:

Tors 15/4 kl 18:30 MOSIPPA Floraväkteri. Obs datum kan ändras beroende på blomningstiden !!!

OBS !   ÄNDRAD TID Vi träffas kl 16:00 vid Ljustjärn. Ta med eget fika om möjligt ! Vi har också ett öppet styrelsemöte i fält för att ta upp aktuella frågor.

Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Leif J, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154

Med anledning av Covid19-pandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller 2 meters avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone. Nu har flera fått vaccin, men vi måste fortsätta med restriktionerna tills pandemin har minskat betydligt. Just nu ökar smittspridningen !

NATURNATTEN

Lör-Sön 5/6- 6/6  Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

Med anledning av Covid19-pandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller 2 meters avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone. Nu har flera fått vaccin, men vi måste fortsätta med restriktionerna tills pandemin har minskat betydligt. Just nu ökar smittspridningen !

Väddnätfjäril
Foto Joakim Thornell

VÄDDNÄTFJÄRIL

Lördagen 12/6  Obs flyttat till Onsdag 9 juni samma tid och plats.

Samling vid Klockarbergsskolan kl 10:00.

Utflykt med Joakim Thornell till Långsvan för att se den rödlistade arten, som finns på några få lokaler i Mellansverige.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

BOTANIK

Tis 29/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 16.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Räkning och inventering av orchidéer och andra växter.

Vi planerar i år att också att utföra en tidig slåtter där fälgentiana växer.

Med anledning av Covid19-pandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld, åk i egen bil om inte ni samåker med någon ni brukar umgås med, håll 2 m meters avstånd till övriga. Nu har de flesta fått vaccin, men vi måste fortsätta med restriktionerna tills pandemin har minskat betydligt. Just nu ökar smittspridningen av deltavarianten.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

DSC_1022 (2) (450x800)brudsporre

ÄNGENS DAG

Sön 18/7  Slåtter i Lermansbo.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.  Kontaktperson: Per Martin Ramberg, tel 070-2789325

14  Aug       Kolardag i Kolarbyn. 

 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN

vecka 40(2/10-10/10)  

 ”Ta vara på det vi har”

För fjärde och sista året jobbar vi för att få fler att laga och vårda sina grejer och dela mer i vardagen. Men också sluta slänga hela saker. Bland annat så fortsätter den uppskattade aktiviteten ”Slutslängt!” för att vi ska sluta slänga fungerande grejer på landets återvinningscentraler. En fjärdedel av det som slängs på ÅVC hade kunnat användas.


Vad som hänt under 2020 :

STYRELSEMÖTEN 2020.

Tidigare styrelsemöten: 27/1, 24/2. Vi har oftast styrelsemöten kl 18:00 i PRO-lokalen.

Vi flyttar även nästa styrelsemöte måndagen den 20/4-2020 till senare, när läget har stabiliserats.

Vi har inte haft något styrelsemöte i år, sen vi ställde in årsmötet i mars på grund av Covid-19 pandemin. Vi har i stället träffats utomhus på utflykter eller per telefon/mail.

Nästa styrelsemöte lördag 14 nov kl. 13:00. i Skilån, utomhus p g a Covid-19 pandemin ökar igen.  TYVÄRR måste vi skjuta fram mötet till efter 10 dec, på grund av nya föreskrifter (idag 12nov). Om ni har några förslag på programpunkter hör av er till mig ! Jag kommer snart att lägga in ett programförslag för 2021 på hemsidan.  / Leif  Johansson

En gång var det här en fin skog !!! Nu är den borta !!!

lör 18/1 VOF:s Artrally.

4 lag deltog i Skinnskatteberg.

fre 31/1-sön 3/2 SOF:s Fågelbordsräkning VIK

ISLÄGGNING

Med anledning av Coronapandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller ett visst avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone.

Nikon 2014 mest 2015 475

Pärluggla.

UGGLEUTFLYKT

Fredagen den 20/3 Kl 18:30

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (14-22/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

På grund av CORONAPANDEMIN så flyttar vi fram

årsmötet på obestämd tid tills vi vet mer om

spridningen och antalet smittade.

Vi återkommer senare om nytt datum.

Vi planerar ett utomhusmöte i september.

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 25/3 Kl 18:00 i PRO-lokalen(mitt emot brandstationen).

Föreningsmedlemmarna visar bilder och berättar vad som hänt under året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131

NATURVÄNLIGA VECKAN:

Vi har även tagit bort utflykten på onsdag på grund av Coronapandemin !

Just nu blommar en stor planta mosippa vid Lienkalven. I övrigt är det dåligt med blommande mosippor, Vid Ljustjärn verkar både plantor och blommor ha torkat ! Varför ??? ÅK OCH TITTA PÅ DEN FINA PLANTAN VID LIENKALVEN !

Ons 15/4 kl 18:30 MOSIPPA Floraväkteri. Obs datum kan ändras beroende på blomningstiden !!!

Obs ! Utflykten inställd på grund av att blomningen nästan är över och de flesta redan besökt lokalerna. Vi kommer att besöka lokalerna sen, så om någon vill följa med kontakta någon i styrelsen

Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Leif J, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154

Kattuggleunge.

Fre-Lör 5/6- 6/6 NATURNATTEN/Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-51311

På grund av Coronapandemin och Covid 19, kommer vi att bli tvungna att åka i egna bilar. 

Vi samlas som vanligt vid skolans parkering. Sen åker vi norrut för att avlyssna Sotebo (Näktergal 3 juni) och Baggå(Kärrsångare 3 juni). Sen kanske Sillbo och Lappland för nattskärra om vädret tillåter !  När vi träffas så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. / Leif Johansson

Det blev en kort utflykt till Broby på grund av regn !

Helgen 12-14 juni   Riksstämma i Mora. Flyttat !

Intresserade av att deltaga hör av sig till kretsens styrelse.

brudsporre

Sön 28/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Räkning och inventering av orchidéer och andra växter.

Vi planerar i år att också att utföra en tidig slåtter där fälgentiana växer.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

Vi räknade Brudsporre, 65 exemplar blommande, mm., Vi utförde tidigare i år en förslåtter.

Ängens dag.

Sön 18/7  Slåtter i Lermansbo.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.  Kontaktperson: Per Martin Ramberg, tel 070-2789325

Med anledning av Coronapandemin uppmanar vi deltagare i utflykten av följa Folkhälsomyndighetens råd, bl.a. följ inte med om du har feber, hosta eller känner dig förkyld. Vi åker i egna bilar och blandar oss så lite som möjligt med varandra och håller ett visst avstånd till de personer vi inte umgåtts med på sistone.

Vi var fyra som gjorde ängen finare !

Kolning i Kolarbyn

Sön 16/8 Kolardag vid Kolarbyn, Skärsjön.

OBS Kolardagen uppskjuten till Lördag 22/8, kl 11:00 på grund av stor brandrisk. Om inget regn kommer i veckan kommer tändningen att skjutas fram ytterligare !

Gunnar visar milan efter gudstjänsten. Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

Kolningen ägde rum 22/8.

Kallelse till uppskjutet ÅRSMÖTE

Vi har nu(13/7) bestämt ett nytt datum för årsmötet.

Torsdagen den 3 september kl 17:00 i Kolarbyn.

Om det regnar är vi under tak i samlingsmilan. Vi bjuder på smörgåstårta och kaka, men ta med något att äta på, mugg, bestick och något att dricka och kaffe/te.

Efter årsmötet underhåller trubaduren Bertil Olsson med lite sånger om miljö och natur.

Vi följer folkhälsomyndighetens anvisningar för covid-19 pandemin om avstånd m.m. Det finns gott om träbänkar, men ta gärna med egna utestolar.

Det var 13 deltagare som kom på årsmötet. Vi höll till i den mysiga samlingsmilan. Vår trubadur Bertil Olsson avslutade med sånger om natur och miljö.

vecka 40(26/9-4/10)  Miljövänliga Veckan

”Fixa grejen-dela mera”

Med kampanjen vill vi få fler att laga och vårda sina saker. Vi vill inspirera till att hyra, byta och låna saker man inte måste äga. Delande är i fokus på den nationella Prylbytardagen som i år görs under Miljövänliga Veckan. Naturskyddsföreningen vill även i år uppmana till att testa att ta en Shoppingfri månad, då man inte köper några nya saker.

Vi vill få fler ställen där man kan dela och återanvända saker, t ex med TaGe-skåp i bostadshus, arbetsplatser och förskolor. Vi kommer också lobba för att kommunerna ska arbeta mer med återanvändning på återvinningscentralerna för att förhindra att saker slängs.


Vad som hänt under 2019 :

Styrelsemöten våren 2019 onsdagar 18:00 PRO-lokalen: 24/1, 13/2, 13/3, 24/4, 15/5, 11/9, 16/10 och 11/11.

Jagande Lappuggla

Jagande Lappuggla.

UGGLEUTFLYKT

Fredagen den 22/3 Kl 18:00

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (16-24/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

Uggleutflykten blev lyckad med 17 deltagare som åkte till Färna ekopark. Vi hörde en sparvuggla först, sen grillade vi korv. På hemvägen hörde vi länge ett par slagugglor som spelade.

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 27/3 Kl 18:00 i PRO-lokalen(mitt emot brandstationen).

Föreningsmedlemmarna visar bilder och berättar vad som hänt under året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. Kontaktperson: Elisabeth Skog tel 0222-13244.

NATURVÄNLIGA VECKAN:

Mån 29/4 kl 18:30 MOSIPPA Floraväkteri. Obs datum kan ändras beroende på blomningstiden !!!

Obs ! Utflykten inställd på grund av att blomningen nästan är över och de flesta redan besökt lokalerna. Vi kommer att besöka lokalerna sen, så om någon vill följa med kontakta någon i styrelsen

Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Leif J, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154

Fre-Sön 10-12/5      Rikskonferens i Kristianstad.

Ons/Tors 5/6- 6/6 NATURNATTEN/Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154.

Tors 27/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 17.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

Ängens dag.

Lör 20/7  Slåtter i Lermansbo.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.

Vi har varit ute på slåtter och upplevt en fantastisk äng. Vi kommer att åka ut fler gånger bl.a. för att räkna antalet fältgentiana som inte blommat ännu.. Om du är intresserad att följa med hör av dig till någon i styrelsen !

Kontaktperson: Per Martin Ramberg, tel 070-2789325

Sön 18/8 Kolardag vid Kolarbyn, Skärsjön.

Gunnar visar milan efter gudstjänsten. Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

vecka 40 Miljövänliga Veckan

 

SKOGARNA BJÖDO MIG…

 

Naturfotografen och författaren Anders Geidemark kåserar och visar minnesbilder

från korta vandringar och långa resor.

Torsdagen 21/11 Kl 18:30  Korpen

(obs datumet ändrat sen tidigare uppgift !)

Programmet är ca 1 timme. Inträde: 50 kr, medlemmar i Naturskyddsföreningen 20 kr. Ungdomar under 18 år gratis. I samarrangemang med Skinnskattebergs Kommun och Studiefrämjandet Västmanland.Besöket nedan av naturfotografen Anders Geidemark blev lyckat. 43 personer kom till Korpen.

Besöket nedan av naturfotografen Anders Geidemark blev lyckat. 43 personer kom till Korpen.


Vad som hänt under 2018.

Måndagen den 29 januari kl. 18:30 i Station (Valderummet). Obs Ändrat datum !!!

Naturskyddsföreningen i Skinnskatteberg bjuder in till ett gemensamt möte.Vi vill
diskutera tätortsnära skog med en representant från varje politiskt parti i 
Skinnskatteberg.Och om det eventuella samarbetet (Projektet) mellan Sveaskog, 
Skogsmästarskolan och Kommunen. Och om hur viktigt det är att se helheten av den  
biologiska mångfalden för människor och djur.Och hur skogen, grönområdena bör 
bevaras på bästa sätt för oss kommuninvånare!!
Det blev ett bra möte med politiker från alla partier utom ett. Nu hoppas vi att 
vår Skrivelse till Kommunstyrelsen behandlas i respektive partigrupp.

UGGLEUTFLYKT

Lördagen den 17/3 Kl 18:00

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 23.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154. I samarbete med Hedströmsdalens Ornitologiska Förening.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (17-25/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

BARNUGGLEUTFLYKT.

Lördagen den 10 mars Kl 17:30

Det blev en trevlig kväll i uggleskogen i Färna ekopark med 13 barn och 13 vuxna. Tyvärr kunde inte två familjer komma på grund av sjukdom. Vi hörde och såg en Sparvuggla i Trombskogen. Sedan fick barnen gå en uggle-naturstig samtidigt som vi grillade korv. Alla barnen klarade att hitta ugglorna och fick priser.

Samling kl 17:30 vid Gunnilbo kyrka. Därifrån åker vi till Färna Ekopark.
Familjeutflykt med inriktning på barn från ca 5 år. Vi bjuder på grillad korv. Ta med kaffe och dryck! Vi börjar med korvgrillning och inväntar mörkret och ugglorna. Sedan får barnen gå en ugglestig med skattjakt.

Ta med ficklampor till barnen och varma kläder !

Föranmälan senast  fredag 2 mars !  ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

Kontaktpersoner: Leif Johansson tel. 070-5131154. och Monika Johansson tel. 070-1593891

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 27/3 Kl 18:30 i PRO-lokalen(mitt emot brandstationen).

Lars Olov Stenberg, Skbg visar dubbel8-film från fågelsjön Tämnaren, Uppland.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. Kontaktperson: Elisabeth Skog tel 0222-13244.

Naturvänliga veckan:

Tis 24/4 Floraväkteri. Obs ändrat datum !!! Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Elisabeth, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning.

Vi gjorde ett besök 2 maj. Inga blommor vid Lienkalven. 11 blommor vid Ljustjärn, men tyvärr var 8 uppätna eller plockade. Det verkar som att Mosippan håller på att försvinna från vår kommun! Men vi fortsätter vårt arbete att hjälpa arten.

Tis/Ons 5/6- 6/6 NATURNATTEN/Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering. OBS I utskicket ni fått i brevlådan står det tyvärr fel veckodagar men rätt datum !

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154.

Riksstämma i Uppsala 15-17 juni.

Kontakta styrelsen om du är intresserad att åka dit och delta!

Ons 27/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng.

kl. 17.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

En mycket fin utflykt till en blommande äng, men inget bra år för Brudsporre. Endast 2 blommande.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

Sön 19/8 Kolardag vid Kolarbyn, Skärsjön.

Gunnar visar milan. Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 0222-32145.

(Sön 2/9  Slåtter i Lermansbo. Ängens dag.)

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154.

OBS   I år blir det ingen slåtter på grund av den varma sommaren. Vi låter i stället kor och får beta av området efter att fröna har spridits för de flesta växterna. Så brukar ju också ske varje år efter slåttern. Sen i september/oktober tänker vi göra en utflykt till Lermansbo äng och studera hur djuren har lyckats beta av området. Datum är inte bestämt än. Om du är intresserad att följa kontakta Leif Johansson tel 070-5131154.

vecka 40 Miljövänliga Veckan

(1/10-7/10) Årets ekologiska kampanj handlar om att lyfta blicken och ta språnget- att tänka tanken att 100% ekologiskt är möjligt.


Vad som hänt under Året 2017.

Brandkronad kungsfågel  FOTO: Janne Eriksson

4:e fyndet i Västmanland, Broby Skinnskatteberg.

Upptäcktes på kvällen 5 april. Det är en ad hane som mest håller till i de höga granarna och sjunger nästan hela dagarna. Sist vi såg den var den 8 juli.

FLADDERMUSUTFLYKT.

Söndagen den 19 februari.  Samling kl 12:00 Klockarbergsskolans parkering. Sedan kommer vi till Bastnäs c:a 12:15.
Familjeutflykt med inriktning på barn. Vi bjuder på grillad korv. Ta med kaffe och dryck!

Vi åker till Nya Bastnäs och går sen in i stållgången för att leta efter övervintrande fladdermöss. Ta med ficklampor och stövlar/vattentäta skor!

Föranmälan senast  fredag 17 februari !  ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

Kontaktpersoner: Leif Johansson tel. 070-5131154. och Monika Johansson tel. 070-1593891

Fladdermusutflykten blev mycket lyckad. 44 barn och vuxna kom och vi hade en trevlig dag med korvgrillning.

Vi lyckades hitta 25 sovande fladdermöss av minst 3 arter och övervintrande spindlar och nattflyn.

Nikon 2014 mest 2015 475

UGGLEUTFLYKT

Fredagen den 24/3 Kl 18:00

Samling vid Klockarbergsskolans parkering. Beräknad hemkomst c:a 22.00. Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Uggleräkning pågår hela vecka 12 (18-26/3) i Västmanland. Många utflykter arrangeras också i andra kommuner. Passa på att följa med ut! Rapportera alla ugglor Ni hör! Resultatet hittar Ni sedan på VOF:s hemsida: http://www.sofnet.org/vof.

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 28/3 Kl 18:30 i PRO-lokalen(mitt emot brandstationen).

Janne Eriksson berättar och visar bilder om sina vandringar i Sarek.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta. Kontaktperson: Elisabeth Skog tel 13244.

Janne visade finfina bilder och berättade om sina många och strapatsrika vandringar i Sareks dalgångar. Han visade också fågelbilder från senaste året.

Naturvänliga veckan:

Tis 25/4 Floraväkteri. Obs ändrat datum !!! Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Elisabeth, ifall vi byter dag på grund av sippans blomning. Vi kommer också att göra försök med utplantering av frön från lokalerna.

 Vi inventerade båda lokalerna och hade samtidigt ett öppet styrelsemöte. Tyvärr är det ett dåligt år för mosippan med få blommor, inte så frodiga plantor och inga nya plantor.

Fre-Sön 12-14/5  

Rikskonferens i Skövde.

Mån/Tis 5/6- 6/6 NATURNATTEN/Nattfågellyssning

kl. 21.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Vi åker ut och lyssnar på nattens fågelkör i kommunen. Hemkomst c:a 00.00 eller när det passar.

Ta med fika om du vill.  Det smakar bra ! Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131.

Tis 27/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng och ev. förslåtter av övre delen av området för att gynna fältgentiana.

kl. 17.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 32145.

Lör 12/8. Vi firar kretsens 30-års jubileum vid Flottarkojan. kl. 11:00 Samling vid Skildammen.

Först gör vi en kort vandring längs Sandån. Vi bjuder på förtäring. VÄLKOMNA !

AMÄLAN SENAST  TORS  10 AUGUSTI !   ALLA VÄLKOMNA !

Kontaktperson: Elisabeth Skog tel 13244.

Sön 20/8 Kolardag vid Kolarbyn, Skärsjön.

kl. 12.00 Piltorparn och Gunnar visar kolmilan efter gudstjänsten.

Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 32145.

Sön 3/9 Slåtter i Lermansbo. Ängens dag.

kl. 10.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.

Vi har i år räknat till 74 Fältgentianor och tagit bort mer gräs än vi gjort på många år. Dessutom har vi grävt upp mycket sly. Vi har jobbat under 4 dagar med 2-4 personer.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

De som är intresserade kan följa med HOF:s Fågelexkursion till VÄSTLANDASJÖN  lördagen den 28 oktober och titta på storskrakar fiskande  i tusental, havsörn, skäggdoppingar och andra sjöfåglar. Samling på Klockarbergsskolans parkering kl 10:00.  VÄLKOMNA !

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154

vecka 40 Miljövänliga Veckan

(2/10-8/10) Årets tema: ”Att lyfta blicken och ta språnget-att tänka tanken att 100% ekologiskt är möjligt !”

ISLÄGGNING

DSC_1022 (2) (450x800)brudsporre


Vad som hänt under Året 2016.

UGGLEUTFLYKT

Fredagen den 18/3  Det blev en lyckad utflykt.  Vi hörde 1 Slaguggla, 2 Pärlugglor och 2 Kattugglor

Nikon 2014 mest 2015 525

ÅRSMÖTE

Måndagen den 21/3  kl 18:30    Vi hade årsmöte och åt smörgåstårta. Janne Eriksson, Hallstahammar visade fantastiska bilder på fåglar från olika ställen i Sverige och från fågelmatningar i Skinnskatteberg. Han han även visa lite från sina vandringar i Sarek. Detta hoppas vi få se mer av senare!

Jagande Lappuggla

Ons 20/4  kl. 18:30  MELLAN PRÄRIEN OCH EVIGHETEN,

FRÅN HAVSBAND TILL SKOGSHAV

-dikter, visor och berättelser om naturen av Per Helge och Bertil Olsson.

Lokal. Biblioteket. I samarbete med Skinnskattebergs kommun-Västmanlandsmusiken och Studiefrämjandet.

Kontaktperson: Leif Johansson tel. 070-5131154.

Lör 23/4 kl 8:30-ca15:00 Länsförbundets Årsstämma, Surahammars Folkets park, mat, exkursion på eftermiddagen,

Program Se Länsförbundets hemsida !

Mån 25/4 Floraväkteri. Vi inventerar och gör lokalen bättre för de mosippor som förhoppningsvis står i blom vid Ljustjärn & Lienkalven. De som är intresserade hör av sig till Elisabeth. Vi kommer att byta dag på grund av att mosippan blommar tidigt i år. Så hör av Er till Elisabeth så vet vi vilka som är intresserade!

kl. 17.30 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.
kl. 17.50 Lokstallet

Kontaktperson: Elisabeth Skog tel 13244.

v 22 Öland. Utflykt till ett av vårt lands bästa fågel ö med övernattning på vandrarhem eller stuga.

Intresserade anmäler sig till Elisabeth Skog tel 13244 senast 1/4.

Sju medlemmar  åkte iväg från lördag till onsdag/fredag och bodde i Grönhögen och besökte mest södra delen av Öland.

Sön/Mån 5/6- 6/6 NATURNATTEN/Nattfågellyssning

Vi åkte ut och lyssnade på nattens fågelkör i kommunen. Vi hörde och såg Rosenfink. Kärrsångare, Nattskärra, Morkulla och en sent spelande Pärluggla. Vi kom hem vid 12-tiden.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154.

brudsporre

Fre 17/6 Botanisk utflykt till Lermansbo äng under ledning av Gunnar Eriksson.

I år hittade vi 22 exemplar som hade utökat sitt område upp mot klipphällarna.

Lör-Sön 18-19/6 Rikskonferens i Norrköping.

Lör 23/7 Slåtter i Lermansbo. Ängens dag.

kl. 9.00 Samling vid Klockarbergsskolans parkering.Ta med lie, räfsa och kaffekorg! Följ med och jobba med praktisk naturvård och studera hur det gått för den rödlistade växten fältgentiana.

Kontaktperson: Leif Johansson tel 070-5131154.

Kolning i Kolarbyn

Sön 21/8 Kolardag vid Kolarbyn, Skärsjön.

kl. 12.00 Piltorparn och Gunnar visar kolmilan efter gudstjänsten.

Obs ändrat datum ! Kontaktperson: Gunnar Eriksson tel 32145.

Ons 28/9   Brutus  Östling-föreläsning med bildvisning  ”Magiska ögonblick i fågelmarkerna”.

kl 19:00 i Korpen  Entré 50:-   Arrangör: Skinnskattebergs Kommun

Fre 7/10 kl 9:00 Samling vid Skildammen. Öppet styrelsemöte.

HARALDSJÖN.

Vi åkte runt och tittade på Haraldsjösystemet och diskuterade planerna på att ta bort dammbyggnaderna till förmån för vandrande fisk och pärlmusslor. Om du är intresserad att följa med ring Leif Johansson: 070-5131154. Nu har planerna skjutits lite framåt i tid, så vi har mer tid att komma med ideer.

KRAFTVERK I HEDSTRÖMMEN.

Vi har också fått in två samråd angående kraftverk i Hedströmmen. Ett ska byggas om, Gisslarbo kraftverk och ett ska tas bort till, Holmens kraftverk. Arbetet utförs av Mälarenergi AB. Om någon i föreningen har några synpunkter om detta är vi intresserade.
Vi  åkte dit och tittade och har lämnat in två svar till Mälarenergi AB.

BJURSJÖN.

Vid NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, har Sveaskog Förvaltnings
Aktiebolag ansökt om lagligförklaring av Bjursjödammen i Skinnskattebergs kommun.
Ansökan omfattar även tillstånd för utrivning av dammen samt återställande av åfåran till
naturlikt skick genom fyllning med natursten och naturgrus omfattande 5-15 m uppströms
till ca 10-20 m nedströms dammens nuvarande läge, eller en area om max 100 m².
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen senast 10 jan 2017.

Om någon har några synpunkter kontakta Leif Johansson, tel. 070-5131154.

ÄR DU INTRESSERAD AV NATUR OCH MILJÖ ?

NATURSKYDDSFÖRENINGEN  I SKINNSKATTEBERG SÖKER  PERSONER SOM VILL VARA MED OCH PÅVERKA OCH DELTAGA I VERKSAMHETEN. Du behöver inte vara miljöexpert, utan vi söker också personer som är bra på föreningsarbete. Om du är intresserad kontakta Leif Johansson 070-5131154 eller leijoh@telia.com.

 

Övriga programmet läs mer här: Program 2016